วัตถุประสงค์

เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือ อุปการะพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

วันที่จัดกิจกกรม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สถานที่จัดกิจกรรม

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(Online ถึง 30 กันยายน 2562)

จำนวนผู้สมัคร

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน

การรับสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน >> CLICK

2. สมัครด้วยตนเอง

(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประเภทกลุ่มอายุการแข่งขัน

ประเภทของการแข่งขันมีทั้งหมด 5 ประเภท


1. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.
ค่าสมัคร: 600 บาท
จำนวนผู้สมัคร 302 คน

ชาย 186 คน  หญิง 116 คน
ชาย
หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
20-29 ปี 20-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
2. ฟันรัน (ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ) ระยะทาง 5 กม.
ค่าสมัคร 500 บาท
จำนวนผู้สมัคร 903 คน
ชาย 353 คน
 
หญิง 550 คน

3. เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ (ครอบครัว) ระยะทาง 5 กม.
ค่าสมัคร 1,200 บาท
จำนวนผู้สมัคร 88 ครอบครัว
ชาย 33 คน
 
หญิง 55 คน

4. ผู้สมัครประเภท VIP ระยะทาง 5 กม.
ค่าสมัคร 1,000 บาท
จำนวนผู้สมัคร 140 คน
ชาย 69 คน
 
หญิง 71 คน

5. ผู้สมัครประเภท VIP ระยะทาง 10 กม.
ค่าสมัคร 1,000 บาท
จำนวนผู้สมัคร 21 คน
ชาย 17 คน
 
หญิง 4 คน

กำหนดการปล่อยตัว
รายการแข่งขัน   เวลา Cut off
มินิมาราธอน 05.30 น. 2 ชม. 30 นาที
ฟันรัน 05.45 น. ไม่มี
เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 06.00 น. ไม่มี
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. ต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร การนับอายุปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด

2. การพิสูจน์อายุใช้หลักฐานทางราชการตัวจริง

3. ผู้ชนะรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยภายใน 15 นาที
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อสำหรับใส่วิ่ง

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับ Bib

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย


กำหนดการแข่งขัน


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. กิจกรรมวอร์มอัพร่างกาย
05.30 น. เช็กอินและปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร
05.45 น. เช็คอินและปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร
06.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ระยะ 5 กิโลเมตร
07.00 น. เริ่มมอบถ้วยรางวัล

กฎกติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ , ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
2. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิด หรือเหตุอื่นที่ทำให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มเพศใด
4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การรับเสื้อ และ BIB

ให้รับในช่วงเวลา และสถานที่ดังนี้
1. รับล่วงหน้าวันที่ 11 - 15 พฤ ศจิกายน 2562
เวลา : 08.30 น.- 16.30 น.
สถานที่รับเสื้อและบิบ : สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

2. รับวันเสาร์ที่ 16 พฤ ศจิกายน 2562
เวลา : 09.00 น.- 21.00 น.
สถานที่รับเสื้อและบิบ : ณ บริเวณจัดงาน หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การให้บริการ

1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
2. ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการนักวิ่งหลังเข้าเส้นชัย
3. มีรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน