ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
18-02-2019 / 10:16 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ภาษา ชั้น1
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 29 เครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
08-02-2019 / 09:26 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง SmartClassroom
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ internet ผ่านสายแลนได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
08-02-2019 / 08:59 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิต อาคาร 11 ชั้น 3
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเชื่อมต่อ PBRU wifi ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
chamnan sangthen
01-02-2019 / 10:25 น.
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร18
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ (เครื่องที่ต่อสาย Lan เล่นเน็ทไม่ได้)
 ใบแจ้งปัญหา
วิศวะฯ
22-01-2019 / 10:11 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องกล
ประเภทปัญหา : อุปกรณ์เครือข่าย
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้งานมะได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์บุญตา กลิ่นมาลี
09-01-2019 / 10:22 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 6
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช่อินเตอร์เต็นได้บางเว็บ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใช่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ชำนาญ เส่งถิน
02-01-2019 / 10:06 น.
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร18
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตผ่านสาย lan ใช้ไม่ได้ แต่ wiFi ใช้ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น้ำฝน แสงอรุณ
16-12-2018 / 11:45 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
อาคาร 14 ชั้น 7
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย LAN ไม่สามารถใช้ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
11-12-2018 / 10:21 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย LAN ไม่ได้รับ IP
 ใบแจ้งปัญหา
ณัฐพล สุขอนันต์
30-11-2018 / 09:01 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิชาการ ชั้น 2
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Internet ไม่มีการเข้าถึง IPv4 ตอนนี้ไม่สามารถเข้า Line ID และเว็บไซด์หลายเว็บได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.