ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ลัดดา อินทราพงษ์
04-09-2019 / 09:48 น.
กองพัฒนานักศึกษา
หอพัก
Tel : 1801

04-09-2019 / 13:02 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : WiFi ชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
นฤนาท ไม้แก้ว
16-08-2019 / 16:28 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น4อาคาร23
Tel : 0830849268

04-09-2019 / 13:02 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
16-01-2019 / 09:01 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งอาคาร
Tel : 8609

22-08-2019 / 15:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ต(แลน) ใช้ไม่ได้ ไม่ได้รับเบอร์ไอพี
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม พันออด
10-04-2019 / 11:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel : 032708618

22-08-2019 / 15:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องหัวหน้าสำนักงานเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
สุเมธ โฆสานันท์
20-09-2018 / 09:07 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งตึกครับ
Tel : 032493240

27-12-2018 / 10:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับระบบlanครับ
 ใบแจ้งปัญหา
chamnan sangthen
14-09-2018 / 10:28 น.
คณะวิทยาการจัดการ
ชั้น 1
Tel : 0817775259

20-09-2018 / 13:37 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ชั้น 1 (จากรูป สวิทที่ไปชั้นหนึ่ง พอร์ดหนึ่งเป็นสี่เหลืองทำงานชั้นอื่นสี่เขียว)
 ใบแจ้งปัญหา
นายสุเมธ โฆสานันท์
29-08-2018 / 09:54 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องเรัยนกับสำนักงาน
Tel : 032493240

27-12-2018 / 10:52 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบเครือข่าย lan ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม พันออด
15-08-2018 / 14:19 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนง. รร.อาหารนานาชาติ
Tel : 032493266

30-08-2018 / 13:00 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
21-06-2018 / 16:27 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งอาคาร
Tel : 1109

05-07-2018 / 15:45 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
04-06-2018 / 09:32 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหน่วยงาน
Tel : 1109

08-06-2018 / 11:33 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไม่ได้รับเบอร์ไอพี
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.