ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
02-05-2019 / 14:17 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 11 ชั้น 2,3,4 ห้องพักครู
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการติดตั้งสายแลน ในห้องพักครู ทั้ง 3 ห้อง ในแต่ละห้องสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 5 ตัว
 ใบแจ้งปัญหา
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
02-05-2019 / 14:12 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 11 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : มีการปรับปรุงเคลื่อนย้าย ห้องทำงานของอาจารย์ จึงต้องการวางวงแลนในห้องใหม่ *มีอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อสายแลน ทั้งหมด 7 ตัว
 ใบแจ้งปัญหา
นางมุกข์ดา ผดุงยาม
23-04-2019 / 14:51 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
รองวิจัย
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้า Internet ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
เสาวภา พงษ์พิพัฒน์
18-02-2019 / 10:16 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ภาษา ชั้น1
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 29 เครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
08-02-2019 / 09:26 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง SmartClassroom
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ internet ผ่านสายแลนได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์
08-02-2019 / 08:59 น.
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิต อาคาร 11 ชั้น 3

09-04-2019 / 22:49 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเชื่อมต่อ PBRU wifi ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
chamnan sangthen
01-02-2019 / 10:25 น.
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร18
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ (เครื่องที่ต่อสาย Lan เล่นเน็ทไม่ได้)
 ใบแจ้งปัญหา
วิศวะฯ
22-01-2019 / 10:11 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องกล
ประเภทปัญหา : อุปกรณ์เครือข่าย
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้งานมะได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์บุญตา กลิ่นมาลี
09-01-2019 / 10:22 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 6
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช่อินเตอร์เต็นได้บางเว็บ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใช่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ชำนาญ เส่งถิน
02-01-2019 / 10:06 น.
คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร18

09-04-2019 / 22:48 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตผ่านสาย lan ใช้ไม่ได้ แต่ wiFi ใช้ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.