ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
24-09-2018 / 10:06 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักงาน

24-09-2018 / 10:33 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
มีคนปิดปลั๊กไฟตู้ Rack
สุเมธ โฆสานันท์
24-09-2018 / 08:51 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องเรียนและสำนักงานคณะ
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : wirelessและระบบlanใช้ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
สุนทร ชูเส้นผม
20-09-2018 / 13:38 น.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักชายเพชรหรรษานิเวศน์, หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

20-09-2018 / 14:06 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ไฟฟ้าดับ
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.