ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
โสภณ นิ่มวาศ
26-10-2021 / 10:00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1611
Tel : 2504
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
heste
21-07-2021 / 07:23 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
best
Tel : 881725312
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : xester
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
nest
20-07-2021 / 07:20 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
nester
Tel : 8827281721
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : testst
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
test
20-07-2021 / 07:12 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
test
Tel : 77162827251
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : test
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ไหภพพถีห
07-07-2021 / 10:19 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
789
Tel : 48578
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 7489
 ใบแจ้งปัญหา
09-06-2021 / 09:17 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล

Tel : ห
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เฉาก๊วย
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ
22-03-2021 / 08:34 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
ชั้น 1 ห้องงานบริการคลังและทรัพย์สิน
Tel : 032708606

24-03-2021 / 06:43 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบ MIS รับชำระเงินหน้าเคาเตอร์การเงิน และระบบจัดทำเงินเดือน เข้าระบบไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
05-03-2021 / 15:52 น.
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
Tel : 8621

24-03-2021 / 06:42 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : wifi ที่ห้องสาขาวิชาพลศึกษา (ไม่สามารถใช้ wifi ได้ครับ)
 ใบแจ้งปัญหา
Adapter ชำรุด / เปลี่ยนใหม่แล้ว
อภิญญา แจ่มใส
19-06-2020 / 10:24 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
การเงิน
Tel : 1200

02-07-2020 / 10:18 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบ 3D ไม่สามารถใช้งานได้แจ้งโปรแกรมมอร์ที่ดูแลระบบ โดยใช้ Teamviwer แจ้งว่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานในทั้งในระบบMis และ 3D
 ใบแจ้งปัญหา
ตรวจสอบแล้ว ไม่ได้เป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
นฤนาท ไม้แก้ว
05-06-2020 / 14:42 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร23,อาคาร33
Tel : 0830849268

09-07-2020 / 09:35 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะเดินสายแลนเข้าห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามไฟล์ที่แนบ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.