ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
07-11-2018 / 08:40 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
06-11-2018 / 08:41 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
05-11-2018 / 08:19 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตในส่วนที่ใช้สายlanยังใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
วันณพงค์ วงศ์พานิช
01-11-2018 / 15:21 น.
กองพัฒนานักศึกษา
หอเพชรมรกต ชั้น 3

01-11-2018 / 19:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หลังจากวันที่ไฟฟ้าดับ wireless ชั้น 3 ใช้ได้เพียงตัวเดียว
 ใบแจ้งปัญหา
AP ดับหลังจากไฟดับ การแก้ไข ถอด AP จากขายึด เอียง ใส่เข้าขายึดเหมือนเดิม
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
01-11-2018 / 09:03 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
30-10-2018 / 09:42 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งอาคาร
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ตช้ามาก และระบบ e-doc โหลดช้า จนบางครั้งใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
29-10-2018 / 12:57 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
วันณพงค์ วงศ์พานิช
26-10-2018 / 15:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา

01-11-2018 / 19:52 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ที่ต่อสาย Lan ไม่สามารถใช้งาน internet ได้ เครื่องไม่ได้รับ ip
 ใบแจ้งปัญหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
26-10-2018 / 13:52 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร28
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานอิเทอร์เร็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
26-10-2018 / 13:07 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตช้ามากจนใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.