ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นายธนดล ดีหะสิงห์
25-07-2019 / 09:02 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8625

30-07-2019 / 12:58 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
LAN ใช้ไม่ได้ ใช้ LAN อีก 1 เส้น
นางชุติมา แฉ่งฉายา
24-07-2019 / 09:37 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องธุรการ ชั้น 1
Tel : 8605

30-07-2019 / 12:55 น.
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
 ใบแจ้งปัญหา
รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และปิด-เปิด เครื่อง Scan ใหม่ ใช้ได้ปกติ
นางสาวณัฐจิรา หวังดี
19-07-2019 / 16:55 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตึก 14 ชั้น 7
Tel : 032708603

19-07-2019 / 17:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้
 ใบแจ้งปัญหา
1. ไวรัสที่ติดได้แต่ ไวรัสประเภท Trojan 2. แก้ไขโดยการใช้โปรแกรม scan virus
นายณัฐพล อาบสีนาค
19-07-2019 / 16:31 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 7 อาคาร 14
Tel : 8614
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เนื่องจากloginเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อเข้ามาแล้วหน้าเว็บไซต์ขึ้นข้อมูลไม่ครบ ไอคอนบาร์ต่างๆไม่ขึ้น แล้วก็ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูล/เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือแบบฟอร์มให้หน่วยงานอื่นดาวน์โหลดได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
จามจุรี สูงห้างหว้า
11-07-2019 / 15:46 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์บริการสุขภาพ(ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เก่า) อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1
Tel : -
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ ยังไม่มีจุดสาย LAN เพื่อต่อใช้ IP Phone ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
28-06-2019 / 11:48 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 1502

28-06-2019 / 11:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Windows 10 และ Office 2013 หมดอายุ
 ใบแจ้งปัญหา
สุพัตรา บูรณารมย์
28-06-2019 / 11:17 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 8637

28-06-2019 / 11:22 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ E-Doc ไม่ได้ (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
 ใบแจ้งปัญหา
เพียงใจ เรืองชัย
28-06-2019 / 11:08 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 8628

28-06-2019 / 11:12 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขึ้นว่ายังไม่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 2010
 ใบแจ้งปัญหา
จุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์
25-06-2019 / 13:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
7
Tel : 1603

25-06-2019 / 14:19 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft Office หมดอายุ รบกวน Activated
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
19-06-2019 / 11:21 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

19-06-2019 / 11:51 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Website : http://audit.pbru.ac.th/ ของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.