ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
โชติกา
04-04-2019 / 10:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620

10-04-2019 / 16:13 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
31-03-2019 / 14:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19301
Tel : 0875492558

09-04-2019 / 22:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เนตผ่านสายแลนได้ เครื่อง PC ไม่มี hardware ใช้ wireless ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ
15-02-2019 / 14:08 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานบัณฑิตศึกษา
Tel : 8629

09-04-2019 / 22:28 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ3Dไม่ได้คะ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
15-02-2019 / 08:47 น.
คณะครุศาสตร์
ห้องสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์924
Tel : 0805539777

09-04-2019 / 22:27 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย Lan ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายสุเมธ โฆสานันท์
13-02-2019 / 09:59 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน
Tel : 032708617

17-04-2019 / 11:06 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ip phoneใช้ไม่ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุ
17-01-2019 / 09:00 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน และ ห้องคอมพิวเตอร์ 924
Tel : 0805539777

17-04-2019 / 11:12 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ตสาย lan ไม่ได้รับ ip จึงไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
14-01-2019 / 09:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
312
Tel : 8620

09-04-2019 / 22:36 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : จอ LCD ไม่ติด น่าจะเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
10-01-2019 / 15:16 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
Tel : 0805539777

09-04-2019 / 22:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : activate Office 2013 เพื่อให้ใช้กับระบบ 3dgf ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
10-01-2019 / 15:16 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน
Tel : 0805539777

09-04-2019 / 22:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : activate Office 2013 เพื่อให้ใช้กับระบบ 3dgf ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ
09-01-2019 / 10:06 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606

09-04-2019 / 22:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรมหาย ทำเงินเดือนไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.