ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นายอภิวัฒน์ พานทอง
08-02-2018 / 10:18 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องถ่ายเอกสาร กองแผน ชั้น7
Tel : 1134

08-02-2018 / 10:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : พัดลมระบายความร้อนมีเสียงดัง ติดๆ ดับๆ หากไม่มีการแก้ไขในทันทีอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหาย
 ใบแจ้งปัญหา | นำตัวใหม่มาเปลี่ยนProblem of image
นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
30-01-2018 / 16:16 น.
สำนักงานอธิการบดี
เพชรน้ำหนึ่ง
Tel : 1112

07-02-2018 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ปวีณ สุขบรรเทิง
12-01-2018 / 07:17 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตึกวิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 0988358697

16-01-2018 / 09:13 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่เข้าวินโด
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม. พันออด
10-01-2018 / 16:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
524
Tel : 0891500250

11-01-2018 / 11:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (ไฟที่เคริ่องคอมไม่ดระพิบเลย) อาจารย์จะใช้ในการเรียนดารสอน สืบค้นหาข้อมูล.
 ใบแจ้งปัญหา
ผศ.ณรงค์ วงษ์พานิช
05-01-2018 / 15:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel : -

11-01-2018 / 11:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานในการเชื่อมต่อเม้าส์ คีย์บอร์ดภายนอกได้ และเครื่องฟ้อง windows Script Component ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
ปิยนันท์ เสนะโห
04-01-2018 / 13:22 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2
Tel : 1706

05-01-2018 / 11:48 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถปริ้นงานสีออกมาได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.ปิยนันท์ เสนะโห
18-12-2017 / 11:29 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2
Tel : 1706

20-12-2017 / 09:25 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ครบทุกองค์ประกอบ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
07-12-2017 / 15:33 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Tel : 032493270

ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ e-GP
 ใบแจ้งปัญหา
พันทิพา เกตุพรม
07-12-2017 / 15:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Tel : 1900

07-12-2017 / 16:00 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าอินเทอร์เน็ต
 ใบแจ้งปัญหา
นายประชุม พันออด
07-12-2017 / 11:26 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel : 1204 / 8618

29-12-2017 / 15:11 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ห้องประชุมศุนย์วิทย์ ติดไวรัส เข้า YouTube ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.