ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 09:36 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
Tel : 1385

06-07-2018 / 16:23 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงระบบการเบิกจ่ายตรง เนื่องจากเครื่องมีปัญหา ไม่สามารถลงระบบได้
 ใบแจ้งปัญหา
จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
05-07-2018 / 14:11 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 3
Tel : 0875492558

05-07-2018 / 15:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อเปิดเครื่อง หน้าจอขึ้นข้อความ CPU fan detect fail
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 13:54 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
Tel : 1385

05-07-2018 / 15:49 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงระบบ และโปรแกรมเครื่องใหม่
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 13:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
Tel : 1385

05-07-2018 / 15:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการถอนโปรแกรมทิ้ง
 ใบแจ้งปัญหา
สุธิวรรณ
28-06-2018 / 09:07 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ ชั้น M
Tel : 032493313

05-07-2018 / 15:46 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดเครื่องไม่ติด
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวจริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์
25-06-2018 / 09:51 น.
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 0956369062

05-07-2018 / 15:46 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ้นไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
อรุณ พราหมณีโสภา
10-05-2018 / 14:06 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ใต้เรือนไทย
Tel : 8608

08-06-2018 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเชื่อมต่อปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
07-05-2018 / 10:05 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 1109

08-06-2018 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครือข่ายมีอาการหลุดตลอด และช้า เป็นมาตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
03-05-2018 / 11:52 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล ชั้น M อาคาร 14
Tel : 1121

07-05-2018 / 10:06 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อสั่งพิมพ์เอกสาร จากโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นกล่องข้อความไม่สามารถพิมพ์ได้
 ใบแจ้งปัญหา | ผู้ใช้แก้ไขได้ด้วยตัวเองProblem of image
น้ำฝน แสงอรุณ
23-04-2018 / 09:47 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
Tel : 1185

23-04-2018 / 13:35 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง doc.pbru.ac.th ไม่ได้คะ และปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.