ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวอถิญญา แจ่มใส
17-12-2021 / 09:05 น.
สำนักงานอธิการบดี
1422
Tel : 1200

04-01-2022 / 12:44 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงโปรแกรมเงินเดือนโดยใช้อุปกรณ์ TOKEN KEY กรมบัญชีกลาง
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
14-12-2021 / 09:51 น.
สำนักงานอธิการบดี
1445
Tel : 1411

15-12-2021 / 12:13 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โหลดไม่ขึ้น
 ใบแจ้งปัญหา
นันทพร มีชัย
14-12-2021 / 09:48 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องลงwindowsใหม่ เนื่องจาก windows ไม่รองรับโปรแกรมvisionnet
 ใบแจ้งปัญหา
อัญญาพร เอี่ยมอาษา
14-12-2021 / 09:45 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องลงwindowsใหม่ เนื่องจาก windows ไม่รองรับโปรแกรมvisionnet
 ใบแจ้งปัญหา
จริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์
14-12-2021 / 09:43 น.
สำนักงานอธิการบดี
1423
Tel : 032708606
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถลงโปรแกรมของวิชชั่นเนตได้เนื่องจากวินโดว์7 ไม่รองรับ
 ใบแจ้งปัญหา
พรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ
30-11-2021 / 13:40 น.
สำนักงานอธิการบดี
4404
Tel : 8611, 1500-1505

30-11-2021 / 13:45 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ (http://person.pbru.ac.th/eval/)
 ใบแจ้งปัญหา
พรพิมล ทิมทวีป
15-11-2021 / 15:56 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตึก25โรงอาหารชั้น3
Tel : 1202

30-11-2021 / 13:37 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ Micro office ที่มาจากร้านมันเป็นตัวไม่มีลิขสิทธิืทำให้ไม่สามารถทำงานโปรแกรม mis ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
10-11-2021 / 11:03 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
03-11-2021 / 13:37 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เนตได้
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
25-10-2021 / 13:17 น.
สำนักงานอธิการบดี
1445
Tel : 1411
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.