ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
กรรธร เอมนุกูลกิจ
01-03-2021 / 14:22 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
Tel : 0655414463

11-03-2021 / 10:46 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการขอ User จำนวน 40 User เพื่อรองรับการประชุมการซื้อขาย Online ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
01-03-2021 / 14:02 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8631

11-03-2021 / 10:46 น.
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สแกนเอกสารเข้าเครื่องไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาวพิชญา เทียนภู่
25-02-2021 / 11:09 น.
สำนักงานอธิการบดี
พัสดุ
Tel : 8604

25-02-2021 / 11:44 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
23-02-2021 / 16:54 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
Tel : 1203

25-02-2021 / 11:43 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องโทรศัพท์ ขัดข้อง
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุนันทา
19-02-2021 / 16:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
กายภาพ
Tel : 8631

11-03-2021 / 10:40 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบอินเตอร์เน็ตไใ่สามารถใช่งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
05-02-2021 / 13:17 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 1200

11-02-2021 / 12:43 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หน้าจอดับ กระพริบเป็นช่วงๆ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
แขนภา ทองตัน
22-01-2021 / 13:31 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำนักงาน
Tel : 8609

23-02-2021 / 10:41 น.
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อุปกรณ์ประตูทางเข้า และประตูตรวจสอบหนังสือไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบแล้วอุปกรณ์ connect ไปที่ sip2 ของระบบห้องสมุด Matrix ไม่ได้จากภายในมหาวิทยาลัย แต่จาก network ภายนอกสามารถ connect ได้ น่าจะติดปัญหาเรื่อง port ที่ต้องเปิดใช้งาน ซึ่งคือ port 6001 รบกวนทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
19-01-2021 / 14:27 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

04-02-2021 / 15:15 น.
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องแสกน HP ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก HP Solution Center เปิดไม่ขึ้น ลองถอน Driver แล้วลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางโชติกา มาลาพงษ์
18-01-2021 / 15:08 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620

04-02-2021 / 15:15 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์รับไม่ได้ยินเสียง ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้
 ใบแจ้งปัญหา
สุภาวดี เนียมหอม
18-01-2021 / 11:07 น.
คณะครุศาสตร์
พัสดุ
Tel : 032-708624 ,032-708604

23-02-2021 / 10:40 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรเข้าและโทรออก ไม่ได่ยินเสียง
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.