ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ณัฐพล อาบสีนาค
05-11-2019 / 08:59 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องประกันฯ อาคาร14 ชั้น7
Tel : 8614

08-11-2019 / 03:41 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าwebsiteไม่ได้ครับ http://esar.pbru.ac.th/esar/index.jsp
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
อลิสา ทิมศรี
29-10-2019 / 16:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
self access
Tel : 8632

07-11-2019 / 16:41 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : LAN ขึ้น NO INTERNET
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา มาลาพงษ์
29-10-2019 / 10:07 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620

07-11-2019 / 16:41 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
วาสนา ตาละลักษณ์
29-10-2019 / 09:42 น.
สำนักงานอธิการบดี
หน้าเคาน์เตอร์
Tel : 8639

29-10-2019 / 09:48 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : LAN ที่ต่อจาก IP-Phone ไม่ได้รับ IP วิธีแก้ : ถอดไฟ IP-Phone ออก แล้วเสียบใหม่
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
29-10-2019 / 15:26 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200

29-10-2019 / 09:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดไวรัส
 ใบแจ้งปัญหา
ฐิติชญาน์ รัตนเย็นใจ
25-10-2019 / 14:14 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-
Tel : 8620

29-10-2019 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
24-10-2019 / 16:33 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

29-10-2019 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ครื่องโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 1410 ใช้งานไม่ได้ ขึ้นว่า Unprovisioned
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
24-10-2019 / 12:29 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200

29-10-2019 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
22-10-2019 / 14:41 น.
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องพักอาจารย์ ชั้น1 ศูนย์ภาษา
Tel : 8632

29-10-2019 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Windows
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรม3d เข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อลิสา ทิมศรี
21-10-2019 / 13:58 น.
สำนักงานอธิการบดี
self access
Tel : 8632

29-10-2019 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : Scanner
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ตั้งค่าเครื่องแสกนไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.