ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
น.ส.สุพัตรา บูรณารมย์
20-04-2022 / 15:12 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ตึก 3 ห้อง 315
Tel : 032-708637 ต่อ 8637 , 083-9120392

20-04-2022 / 15:43 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
KANTORN EMNUKULKIT
31-03-2022 / 11:09 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
Tel : 0655414463

31-03-2022 / 14:03 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอ account internet เข้าใช้ WFI สำหรับผู้มาอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับรองรับการเกษตรในอนาคต" จำนวน 40 User
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
28-03-2022 / 16:09 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 8609

20-04-2022 / 15:45 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : connect VPN ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
15-02-2022 / 12:45 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
Tel : 8631

20-04-2022 / 15:44 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ช่วยติดตั้งโทรศัพท์ภายในของศูนย์รักษาความปลอดภัย (รปภ) หน้ามหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ รปภ.
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
07-02-2022 / 09:28 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 3 ชั้น 1
Tel : 8631

07-02-2022 / 09:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ 3D ไม่ได้ ลองหลายรอบแล้วคะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
01-02-2022 / 09:50 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : แฟกซ์ ไม่สามารถส่งเอกสาร
 ใบแจ้งปัญหา
พรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ
17-01-2022 / 11:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
LC303
Tel : 8611, 1500-1505
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถเข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ http://person.pbru.ac.th/eval/
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
น.ส.สุภาวดี เนียมหอม
16-09-2021 / 14:29 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 8624

13-01-2022 / 17:18 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้คะ ไม่ได้ยินเสียงคะ
 ใบแจ้งปัญหา
วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์
06-01-2022 / 09:49 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ตึกคหกรรม
Tel : 032708623

13-01-2022 / 17:19 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การเชื่อมต่อ pbru wifi กับ router ที่มาติดตั้งใหม่ เว็บ redirect ที่ให้ใส่ login และ password ขึ้นว่าไม่ปลอดภัยเเละไม่สามารถใส่ login และ password ได้ แต่ถ้าเป็น router เดิม มีช่องทางในการคลิกเพื่อใส่ login password ได้
 ใบแจ้งปัญหา | แจ้งวิธีการเชื่อมต่อแล้วProblem of image
นางสาวพิชญา เทียนภู่
04-01-2022 / 09:48 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ภาษา ห้องคอมพิวเตอร์
Tel : 8604

04-01-2022 / 12:44 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ๊นสั่งปริ๊นไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.