ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
06-07-2021 / 11:26 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชั้น 1- 2
Tel : 032 708620

02-09-2021 / 14:18 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : router กระจายสัญญาณไวไฟ ไม่ทำงานทุกชั้นของอาคาร
 ใบแจ้งปัญหา
นายประชุม พันออด
06-07-2021 / 10:32 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี / ชั้น 2
Tel : 032708618

02-09-2021 / 14:18 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การเข้าถึง WiFi ทำได้ยากมาก สัญญาณหลุดบ่อย สัญญาณอ่อน ผู้สอนจำเป็นต้องใช้งานเนื่องจาก ต้องใช้สำหรับหารเรียนการสอน Online ในการเปิดเรียนที่จะมาถึง
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
02-07-2021 / 14:19 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

02-09-2021 / 14:17 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช
02-07-2021 / 11:29 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 0841114579

02-09-2021 / 14:19 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รับสัญญาณ wifi ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาภาภรณ์ มีอิน
09-06-2021 / 11:25 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606 /0899195874
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ไม่สามารถขอจองเลขเอกสารเพื่อส่งออกหน่วยงานภายนอกได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
25-05-2021 / 10:48 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์
Tel : 8621

27-05-2021 / 15:47 น.
ประเภทปัญหา : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบเครือข่ายวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน เข้าใช้งานไม่ได้ มีข้อความแจ้ง Cannot connect to remote the database
 ใบแจ้งปัญหา | ส่งต่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโปรแกรมดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วProblem of image
น.ส.ณภัค ภัทรศิรเมธ
22-04-2021 / 12:01 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 0812990615

27-05-2021 / 15:46 น.
ประเภทปัญหา : Email
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เนื่องจากจำเป็นต้องจัดประชุมออนไลน์ ช่วงบ่ายจึงขอความอนุเคราะห์ขอแอคเคาท์เมลล์ของมหาวิทยาลัยค่ะ Miss : Napak Phattharasiramet รหัสบัตร : ขอบพระคุณมากค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
01-03-2021 / 10:40 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8631

02-04-2021 / 09:40 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : หนูกัดสายไฟขาดไม่สามรถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา | หนูกัดสาย LAN ขาด / เปลี่ยนแล้วProblem of image
รัตนา เสียงสนั่น
29-03-2021 / 10:40 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 8609

30-03-2021 / 11:34 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สั่งปริ้นท์รายการวัสดุในโปรแกรม 3dgf ไม่ได้ โปรแกรม excel error คาดว่าน่าจะเกิดจากไม่ได้ Activate
 ใบแจ้งปัญหา
ไพลิน ฤทธิเดช
24-03-2021 / 15:59 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
Tel : 1301

02-09-2021 / 14:19 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์หมายเลข 1300 ไม่สามารถใช้งานได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.