ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
22-06-2022 / 08:39 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ค่อนข้างช้า
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
22-06-2022 / 08:17 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นเอกสารไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว
10-06-2022 / 09:58 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น1
Tel : 032708608
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เดินสายแลน
 ใบแจ้งปัญหา
ณัฐพล อาบสีนาค
08-06-2022 / 10:25 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการ
Tel : 8614

10-06-2022 / 13:29 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : บูทwindows ไม่ขึ้น หน้าจอดำ
 ใบแจ้งปัญหา
ชนิกานต์ เดชรักษา
27-05-2022 / 16:58 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานนิติการ ตึก LC ชั้น 2
Tel : 032708625

07-06-2022 / 10:09 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : printer สั่งพิมพ์ไม่ได้ ขึ้น error
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
20-05-2022 / 13:30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะฯ
Tel : 0615099898
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft office ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุพัตรา บูรณารมย์
19-05-2022 / 15:32 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ตึก 3 ห้อง 315
Tel : 032-708637 ต่อ 8637 , 083-9120392

07-06-2022 / 10:09 น.
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft Excel มีปัญหาเปิดข้อมูลไม่ครบค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
วีนา สืบอ่ำ
11-05-2022 / 10:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องงานบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 1503
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ เบอร์ที่มีปัญหาคือ เบอร์ภายใน 1503 (เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ)
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
10-05-2022 / 10:17 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร16ชั้น2
Tel : 0615099898
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าใช้งาน Microsoft ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาววีนา สืบอ่ำ
22-04-2022 / 10:03 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 8611
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ เบอร์ที่มีปัญหาคือ เบอร์ภายใน 1503
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.