ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เจริญ แสงคำกุล
19-05-2023 / 14:28 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องจัดเลี้ยงเพทาย
Tel : 0943546433
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอรับบริการการติดตั้งกล้องสำหรับการประชุมออนไลน์ ณ ห้องจัดเลี้ยงเพทาย อาคารเพชรน้ำหนึ่งในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
LmMqtzme
07-05-2023 / 07:10:00
สำนักงานอธิการบดี
1
Tel : 555-666-0606
ประเภทปัญหา : เครื่องสำรองไฟ (UPS)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 20
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.