ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
20-05-2022 / 13:30 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะฯ
Tel : 0615099898
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft office ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุพัตรา บูรณารมย์
19-05-2022 / 15:32 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ตึก 3 ห้อง 315
Tel : 032-708637 ต่อ 8637 , 083-9120392
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft Excel มีปัญหาเปิดข้อมูลไม่ครบค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
วีนา สืบอ่ำ
11-05-2022 / 10:32 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องงานบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 1503
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ เบอร์ที่มีปัญหาคือ เบอร์ภายใน 1503 (เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ)
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์ชลีดล อินยาศรี
10-05-2022 / 10:17 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร16ชั้น2
Tel : 0615099898
ประเภทปัญหา : ปัญหาโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าใช้งาน Microsoft ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาววีนา สืบอ่ำ
22-04-2022 / 10:03 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
Tel : 8611
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ เบอร์ที่มีปัญหาคือ เบอร์ภายใน 1503
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.สุพัตรา บูรณารมย์
20-04-2022 / 15:12 น.
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ตึก 3 ห้อง 315
Tel : 032-708637 ต่อ 8637 , 083-9120392

20-04-2022 / 15:43 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
KANTORN EMNUKULKIT
31-03-2022 / 11:09 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
Tel : 0655414463

31-03-2022 / 14:03 น.
ประเภทปัญหา : Account Internet
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอ account internet เข้าใช้ WFI สำหรับผู้มาอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับรองรับการเกษตรในอนาคต" จำนวน 40 User
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
28-03-2022 / 16:09 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 8609

20-04-2022 / 15:45 น.
ประเภทปัญหา : อื่นๆ
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : connect VPN ไม่ได้ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
15-02-2022 / 12:45 น.
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
Tel : 8631

20-04-2022 / 15:44 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ช่วยติดตั้งโทรศัพท์ภายในของศูนย์รักษาความปลอดภัย (รปภ) หน้ามหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ รปภ.
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์
07-02-2022 / 09:28 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 3 ชั้น 1
Tel : 8631

07-02-2022 / 09:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ 3D ไม่ได้ ลองหลายรอบแล้วคะ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.