ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
20-03-2019 / 13:43 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Self Access
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
25-02-2019 / 10:14 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์คณะใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ
15-02-2019 / 14:08 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เข้าระบบ3Dไม่ได้คะ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
15-02-2019 / 08:47 น.
คณะครุศาสตร์
ห้องสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์924
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตสาย Lan ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายสุเมธ โฆสานันท์
13-02-2019 / 09:59 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ip phoneใช้ไม่ได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุ
17-01-2019 / 09:00 น.
คณะครุศาสตร์
สำนักงาน และ ห้องคอมพิวเตอร์ 924
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ตสาย lan ไม่ได้รับ ip จึงไม่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
16-01-2019 / 09:01 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งอาคาร
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์เน็ต(แลน) ใช้ไม่ได้ ไม่ได้รับเบอร์ไอพี
 ใบแจ้งปัญหา
Krailerk Taweechue
15-01-2019 / 17:16 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิทย์ชั้น 4 ฝั่งซ้าย
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : สัญญาณ Wireless ไม่ถึง
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
14-01-2019 / 09:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
312
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : จอ LCD ไม่ติด น่าจะเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
14-01-2019 / 09:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
312
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : จอ LCD ไม่ติด น่าจะเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.