บันทึกข้อมูลการขอรับบริการ


แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลการขอรับบริการ / รับแจ้งปัญหา
   
 ประเภทของปัญหา :
 วันที่แจ้ง :
 เวลาที่แจ้ง :
 ชื่อ - นามสกุลผู้แจ้ง :
 เบอร์โทรภายในหน่วยงาน :

กรณีไม่ทราบ / ไม่สะดวกให้ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
 หน่วยงานที่สังกัด คณะ/สำนัก :
 สาขาวิชา/หน่วยงาน :
  ห้อง :

*** ห้อง/ชั้น ที่ต้องการให้ไปดำเนินการ
 ความสำคัญ/จำเป็น/เร่งด่วน :
 หมายเลขคุรุภัณฑ์ :

*** กรณีไม่ทราบ / ไม่มีเลขคุรุภัณฑ์ให้เว้นไว้
 ปัญหา / อาการเบื้องต้น :
 แนบไฟล์ / รูปภาพปัญหา :
*** เฉพาะไฟล์ที่มี่นามสกุล Gif, Jpg, Png, Tiff และต้องมีขนาดไม่เกิน 15,024 KB (15 MB)
 
 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.