หลักสูตรอบรม (Training)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้

 Microsoft Office

 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access

Web Application & Web Design

 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Sites
 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla
 • การสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework
 • การสร้างเว็บไซต์ ด้วย HTML & CSS
 • Responsive Websites with HTML5 and CSS3
 • Creating Web-API with NodeJS and ExpressJS
 • Angular 2 Fundamental

 

 

 

 

 

SOFAS

Programming

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันบน iOs
 • Excel Macro and VBA Programming
 • PHP for Web Application Development
 • JavaScript Programming
 • Software Testing

 

 

 

 

 

STOOLS

Art & Graphic Design

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • การตัดต่อวิดีโอด้วย Adobe Premiere
 • การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ
 • การสร้างและออกแบบ Infographic เบื้องต้น

 

 

 

 

 

TABLES

    

MADE WITH LOVE AND CARE

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequa