สถานการณ์ระบบเครือข่าย

ปิดปรับปรุงสาย Fiber (27/03/60) เนื่องจากไฟไหม้สายไฟฯ

    ประกาศปิดปรับปรุงระบบสาย fiber optic บริเวณแฟลตบุคลากร A   ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สาเหตุเกิดจากไฟไหม้เสาไฟฟ้า ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายบริเวณหอพักบุคลากร A , B , C หอพักเพชรไพลิน / หอพักเพชรสายรุ้ง / หอพักเพชรเพทาย / อาคารศิลปกรรม / สระว่ายน้ำ / ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าใช้งาน Internet ให้แล้วนะคะ (6/10/2017)

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. การเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางหลักของไม่สามารถใช้งานได้ จึงทำให้การใช้งานเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการอัปเกรด Firmware ระบบเครือข่ายไร้สาย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

1 2