วัตถุประสงค์

เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

วันที่จัดกิจกกรม

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 3 สิงหาคม 2562
(Online ถึง 25 กรกฏาคม 2562)

จำนวนผู้สมัคร

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,500 คน

การรับสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2562)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน >> CLICK

2. สมัครด้วยตนเอง

(เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 และไม่มีการรับสมัครเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2562)

ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

ประเภทกลุ่มอายุการแข่งขัน

ประเภทของการแข่งขันมีทั้งหมด 4 ประเภท


1. ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 25 กม.
ค่าสมัคร: 600 บาท
จำนวนผู้สมัคร 140 คน

ชาย 96 คน  หญิง 44 คน
ชาย
หญิง
16-29 ปี 16-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50 ปีขึ้นไป
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี
70 ปีขึ้นไป
2. มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.
ค่าสมัคร: 500 บาท
จำนวนผู้สมัคร 276 คน

ชาย 173 คน  หญิง 103 คน
ชาย
หญิง
16-29 ปี 16-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60 ปีขึ้นไป
65-69 ปี
70-74 ปี
75-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
3. ฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ค่าสมัคร: 400 บาท
จำนวนผู้สมัคร 317 คน

ชาย 126 คน  หญิง 191 คน
ชาย
หญิง
ไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป
4. เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กม.
ค่าสมัคร 350 บาท
จำนวนผู้สมัคร 118 คน
ชาย 29 คน
 
หญิง 89 คน

  ได้รับเสื้อ , Bib และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย (ไม่แบ่งกลุ่มอายุและไม่มีการแข่งขัน)

5. ผู้สมัครประเภท VIP
ค่าสมัคร 1,200 บาท
จำนวนผู้สมัคร 11 คน
ชาย 7 คน
 
หญิง 4 คน

  ได้รับถ้วยเกียรติยศ , Bib , เสื้อ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย (สามารถลงแข่งขันได้ทุกระยะทางตามกลุ่มอายุ)

กำหนดการปล่อยตัว
รายการแข่งขัน   เวลา Cut off
ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 05.00 น. 4 ชม.
มินิมาราธอน 05.30 น. 2 ชม. 30 นาที
ฟันรัน 05.45 น. ไม่มี
เดินเพื่อสุขภาพ 06.00 น. ไม่มี
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. ต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร การนับอายุปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด

2. การพิสูจน์อายุใช้หลักฐานทางราชการตัวจริง

3. ผู้ชนะรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยภายใน 15 นาที
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อสำหรับใส่วิ่ง

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับ Bib

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย


กำหนดการแข่งขัน


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

04.30 น. กิจกรรมวอร์มอัพร่างกาย
05.00 น. เช็คอินนักวิ่งระยะซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 25 กิโลเมตร และพิธีเปิดการแข่งขัน
05.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 25 กิโลเมตร
05.30 น. เช็กอินและปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร
05.45 น. เช็คอินและปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร
06.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ระยะ 2 กิโลเมตร
07.00 น. เริ่มมอบถ้วยรางวัล

รางวัลแข่งขัน

1. ถ้วย Overall สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดในประเภทดังนี้
- ซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน)
- มินิมาราธอน ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทาน)
- ฟันรัน ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล (ถ้วยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
โดยผู้รับถ้วย Overall ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลอื่นในกลุ่มอายุที่ตนเองสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ถ้วย Overall สำหรับนักวิ่งชาวไทยเท่านั้น
2. การแข่งขันในทุกระยะ(ยกเว้นเดินเพื่อสุขภาพ) ผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 – 5 (ตามลำดับที่ได้ ต่อจาก Overall) ได้รับถ้วยรางวัลตามกลุ่มอายุที่ตนสมัครทั้งชายและหญิง
3. รางวัลนักวิ่งแต่งกายแฟนซี

กฎกติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ , ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
2. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิด หรือเหตุอื่นที่ทำให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มเพศใด
4. นักวิ่งที่สมัครประเภท VIP ในกรณีติดอันดับก็จะได้รับรางวัลนั้นๆ ด้วย
5. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

การให้บริการ

1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
2. ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการนักวิ่งหลังเข้าเส้นชัย
3. มีรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
4. เริ่มบริการรับฝากของ 03.30 น. และกรุณารับคืนภายในเวลา 11.00 น.
5. สถานที่จอดรถ (โปรดนำรถเข้าจอดก่อนเวลา 04:00 น. หลังจากนั้นให้เข้าประตูด้านข้างมหาวิทยาลัย)
6. สถานที่กางเต็นท์ภายในมหาวิทยาลัย บริการฟรี
7. คิวรถตู้ฟ้าใส (กทม.-เพชรบุรี) โทร. 082-0122999, 080-2340099 (เฮียแก้ว)
8. คิวรถตู้วงษ์ปิ่นทัวร์ (กทม.-เพชรบุรี) โทร. 085-8790882

ที่พักใกล้สนามแข่งขัน


โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง

โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง

032 493309

   โรงแรมซัน   

โรงแรมซัน

032 400000

โรงแรมเพชรเกษม

โรงแรมเพชรเกษม

032 425581

หอพักลัดดาวัลย์

หอพักลัดดาวัลย์

080-4246355

โรงแรมรอยัลไดมอนด์

โรงแรมรอยัลไดมอนด์

032 411062-7

The Rich Apartment

The Rich Apartment

086-473-0963