ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
น.ส.สุภาวดี
13-07-2018 / 10:45 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
พัสดุ

13-07-2018 / 11:05 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไมโครซอพเวริหมดอายุคะ
 ใบแจ้งปัญหา
กฤษณะ พวงระย้า
09-07-2018 / 10:44 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
713

09-07-2018 / 10:51 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อัปเดตโปรแกรม
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 09:36 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

06-07-2018 / 16:23 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงระบบการเบิกจ่ายตรง เนื่องจากเครื่องมีปัญหา ไม่สามารถลงระบบได้
 ใบแจ้งปัญหา
จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
05-07-2018 / 14:11 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 3

05-07-2018 / 15:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เมื่อเปิดเครื่อง หน้าจอขึ้นข้อความ CPU fan detect fail
 ใบแจ้งปัญหา
ไม่พบอาการผิดปกติอีก แนะนำให้รอดูอาการอีกครั้ง
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 13:54 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

05-07-2018 / 15:49 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลงระบบ และโปรแกรมเครื่องใหม่
 ใบแจ้งปัญหา
นภัสภรณ์ นามสละ
05-07-2018 / 13:32 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล

05-07-2018 / 15:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการถอนโปรแกรมทิ้ง
 ใบแจ้งปัญหา
สุธิวรรณ
28-06-2018 / 09:07 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
พัสดุ ชั้น M

05-07-2018 / 15:46 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดเครื่องไม่ติด
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวจริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์
25-06-2018 / 09:51 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
1

05-07-2018 / 15:46 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องปริ้นไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
21-06-2018 / 16:27 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งอาคาร

05-07-2018 / 15:45 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเทอร์ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
04-06-2018 / 09:32 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหน่วยงาน

08-06-2018 / 11:33 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไม่ได้รับเบอร์ไอพี
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.