ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวศศิวิมล กาหลง
28-02-2018 / 15:27 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน

28-02-2018 / 18:26 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบ 3D ได้
 ใบแจ้งปัญหา
อัศวิน ไชยภูมิสกุล
14-02-2018 / 13.00
คณะครุศาสตร์
สำนักงานคณะครุศาสตร์

14-02-2018 / 13:32 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่มีโปรแกรม
 ใบแจ้งปัญหา
ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10
นายอภิวัฒน์ พานทอง
08-02-2018 / 10:18 น.
กองนโยบายและแผน
ห้องถ่ายเอกสาร กองแผน ชั้น7

08-02-2018 / 10:54 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่องข่าย Lan
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : พัดลมระบายความร้อนมีเสียงดัง ติดๆ ดับๆ หากไม่มีการแก้ไขในทันทีอาจทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหาย
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นำตัวใหม่มาเปลี่ยน
นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม
30-01-2018 / 16:16 น.
งานวิเทศสัมพันธ์
เพชรน้ำหนึ่ง

07-02-2018 / 09:47 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 ใบแจ้งปัญหา
แนะนำให้เปลี่ยน HD ใหม่ เนื่องจาก HD เสีย
ประชุม พันออด
30-01-2018 / 11:50 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
441,442,443

30-01-2018 / 12:21 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่องข่าย Lan
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์
15-01-2018 / 14:10 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชั้ร 1-5

16-01-2018 / 13:01 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย Wireless
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบอินเตอร์เนตในอาคาร 28 ทุกชั้น ไม่สามารถใช้งานได้ ณ ปัจจุบันได้เปิดทกำการเรียนการสอนแล้ว ทำให้ขาดความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เนต ในหารเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์
15-01-2018 / 13:29 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย ชั้น 2

16-01-2018 / 09:13 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่องข่าย Lan
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ระบบอินเตอร์เน็ตห้องปฏิบัติการใช้งานไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้สอนช่วงบ่ายนี้ จึงรบกวนเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสอบครับ
 ใบแจ้งปัญหา
ปวีณ สุขบรรเทิง
12-01-2018 / 07:17 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตึกวิศวกรรมเครื่องกล

16-01-2018 / 09:13 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่เข้าวินโด
 ใบแจ้งปัญหา
ประชุม. พันออด
10-01-2018 / 16:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
524

11-01-2018 / 11:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (ไฟที่เคริ่องคอมไม่ดระพิบเลย) อาจารย์จะใช้ในการเรียนดารสอน สืบค้นหาข้อมูล.
 ใบแจ้งปัญหา
ผศ.ณรงค์ วงษ์พานิช
05-01-2018 / 15:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร7 ชั้น2 ห้องพักอาจารย์

11-01-2018 / 11:57 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานในการเชื่อมต่อเม้าส์ คีย์บอร์ดภายนอกได้ และเครื่องฟ้อง windows Script Component ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.