ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
พันทิพา เกตุพรม
07-12-2017 / 15:32 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

07-12-2017 / 16:00 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าอินเทอร์เน็ต
 ใบแจ้งปัญหา
แนะนำวิธีเปลี่ยนหรัสผ่านในเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (http://ict.pbru.ac.th/?page_id=941)
นายประชุม พันออด
07-12-2017 / 11:26 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29-12-2017 / 15:11 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ห้องประชุมศุนย์วิทย์ ติดไวรัส เข้า YouTube ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
น.ส.พนิดา พวงพยอม
04-12-2017 / 9:30 น.
กองกลาง >> งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

04-12-2017 / 15:30 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปริ้นไฟล์ PDF นี้ไม่ได้ แต่ปริ้นอื่นๆ ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF ที่ต้องใส่รหัสเพื่อเปิดไฟล์ พอเปิดในโปรแกรม Acrobat Pro มีการขัดจังหวะการปริ้น *การแก้ปัญหาคือเปิดจากโปรแกรม Acrobat Reader จึงปริ้นได้ปกติ
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.