ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ
09-01-2019 / 10:06 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 032708606

09-04-2019 / 22:33 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรมหาย ทำเงินเดือนไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ
09-01-2019 / 10:06 น.
สำนักงานอธิการบดี

Tel : 032708606

09-04-2019 / 22:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรมหาย ทำเงินเดือนไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
26-12-2018 / 10:12 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ชั้น 6
Tel : 8609

27-12-2018 / 10:50 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใส่คียื windows10 และ Office2016 จำนวน 20 เครื่อง
 ใบแจ้งปัญหา
เพียงใจ เรืองชัย
20-12-2018 / 09:40 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 8628
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องบูทไม่ขึ้น
 ใบแจ้งปัญหา
เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
16-11-2018 / 09:48 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคารเพชรน้ำหนึ่งห้องผูัจัดการ
Tel : 8639
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการให้ย้ายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ไปไว้ด้านนอกบริเวณพนักงานต้อนรับ เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และผู้เข้าพักจำนวนมากต้องการติดต่อสอบถามเรื่องห้องพัก
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
พันทิพา เกตุพรม
07-11-2018 / 10:08 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทั้งอาคาร
Tel : 1900

27-12-2018 / 10:49 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งาน internet
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
01-11-2018 / 14:41 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
Tel : 8609

01-11-2018 / 19:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใส่คีย์ Activate Windows 10 ค่ะ เครื่องคุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา
11-10-2018 / 13:37 น.
สำนักงานอธิการบดี
การเงิน
Tel : 8606

27-12-2018 / 10:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนขอให้ลงโปรแกรมMIS
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
09-10-2018 / 11:45 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Tel : 8609

09-10-2018 / 12:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนใส่ Key เพื่อ Activate Windows 10 ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
09-10-2018 / 10:11 น.
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
Tel : -

09-10-2018 / 11:24 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิด e-doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.