ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
เพียงใจ เรืองชัย
20-12-2018 / 09:40 น.
งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องบูทไม่ขึ้น
 ใบแจ้งปัญหา
เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
16-11-2018 / 09:48 น.
งานวิเทศสัมพันธ์
อาคารเพชรน้ำหนึ่งห้องผูัจัดการ
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการให้ย้ายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ไปไว้ด้านนอกบริเวณพนักงานต้อนรับ เนื่องจากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และผู้เข้าพักจำนวนมากต้องการติดต่อสอบถามเรื่องห้องพัก
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
พันทิพา เกตุพรม
07-11-2018 / 10:08 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทั้งอาคาร

27-12-2018 / 10:49 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งาน internet
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
01-11-2018 / 14:41 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ

01-11-2018 / 19:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใส่คีย์ Activate Windows 10 ค่ะ เครื่องคุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา
11-10-2018 / 13:37 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
การเงิน

27-12-2018 / 10:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนขอให้ลงโปรแกรมMIS
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
09-10-2018 / 11:45 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

09-10-2018 / 12:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนใส่ Key เพื่อ Activate Windows 10 ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
09-10-2018 / 10:11 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

09-10-2018 / 11:24 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิด e-doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
rittee timrod
26-09-2018 / 08:51 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานทั่วไป
สนอ.

26-09-2018 / 09:17 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : microsoft office มีปัญหา
 ใบแจ้งปัญหา
นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม
24-09-2018 / 08:43 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

27-12-2018 / 10:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ภายใน (เครื่องดำ) ไม่สามารถใช่งานได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
สุเมธ โฆสานันท์
20-09-2018 / 09:07 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งตึกครับ

27-12-2018 / 10:51 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับระบบlanครับ
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.