ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
สืบศักดิ์
20-09-2019 / 13:19 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน
Tel : 0825251953​
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวเรืองรุ้ง พูลสวัสดิ์
18-09-2019 / 13:20 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น1
Tel : 032708619
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถโทรออกและรับสายโทรเข้าได้
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
18-09-2019 / 10:37 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสำนักงาน
Tel : 8609
ประเภทปัญหา : Server
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรมอ่านหนังสือระบบ E-book ไม่สามารถ connect ไปที่ server ด้วยชื่อโดเมนได้
 ใบแจ้งปัญหา
นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง
17-09-2019 / 16:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 1
Tel : 032708606
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 1. เมื่อเปิดเครื่อง จะประมวลเริ่มใช้งานช้ามาก 2. พิมพ์เอกสารและบันทึกช้า
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา แจ่มใส
16-09-2019 / 11:31 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ห้องการเงิน
Tel : 1200

16-09-2019 / 17:35 น.
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ใบแจ้งปัญหา
นัทธพงศ์ สุกสว่าง
13-09-2019 / 12:46 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น1
Tel : 032708606

13-09-2019 / 13:11 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องค้าง ประมวลผลช้า อาจจะติดไวรัส
 ใบแจ้งปัญหา
ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
04-09-2019 / 12:09 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 1901

04-09-2019 / 12:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถตั้งค่าภาพหน้าจอ และ window ไม่ active
 ใบแจ้งปัญหา
นายธนดล ดีหะสิงห์
04-09-2019 / 09:55 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 8625

04-09-2019 / 12:54 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางนภัสภรณ์ นามสละ
03-09-2019 / 16:24 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 1502

04-09-2019 / 13:01 น.
ประเภทปัญหา : โปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โปรแกรม Microsoft Office Licence หมดอายุ
 ใบแจ้งปัญหา
ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
03-09-2019 / 15:17 น.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักงาน
Tel : 1901

03-09-2019 / 16:45 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดใช้งานเวิรดแล้วขึ้น pop up ตัวช่วยสร้างการเปิดการใช้งาน
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.