ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
จุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์
25-06-2019 / 13:53 น.
สำนักงานอธิการบดี
7
Tel : 1603

25-06-2019 / 14:19 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Microsoft Office หมดอายุ รบกวน Activated
 ใบแจ้งปัญหา
ภาวิณี เกียรติ์สุพิมล
19-06-2019 / 11:21 น.
สำนักงานอธิการบดี
ตรวจสอบภายใน
Tel : 1411

19-06-2019 / 11:51 น.
ประเภทปัญหา : เว็บไซต์หน่วยงาน
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : Website : http://audit.pbru.ac.th/ ของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ปิยนันท์ เสนะโห
31-05-2019 / 10:58 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2
Tel : 1706

31-05-2019 / 14:55 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ และไม่สามารถโทรอกได้
 ใบแจ้งปัญหา
ดูสายเด็ปเตอร์ที่ต่อที่เครื่องโทรศัพท์
ปิยนันท์ เสนะโห
30-05-2019 / 16:24 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องเจ้าหน้าที่ ชั้น 2
Tel : 8760

17-06-2019 / 11:32 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องคอมพิวเตอี์ Notebook ถามหา Key ของระบบปฏิบัติการ Window
 ใบแจ้งปัญหา
สถาพร บุญหมั่น
03-05-2019 / 14:14 น.
สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 14 ชั้น M
Tel : 8628
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ IP Phone เบอร์ 1410
 ใบแจ้งปัญหา
อภิญญา สุขจำเริญ
17-04-2019 / 10:56 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์
Tel : 032708626

17-04-2019 / 11:07 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์สายใน หมายเลข 0327-08626 ใช้งานไม่ได้ตามปกติ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
เครื่อง Fix IP พอ IP เปลี่ยน เครื่องไม่สามารถ register Server IP Phone ได้
ประชุม พันออด
10-04-2019 / 11:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel : 032708618
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องหัวหน้าสำนักงานเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
โชติกา
04-04-2019 / 10:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณะ
Tel : 8620

10-04-2019 / 16:13 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ใช้การไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
31-03-2019 / 14:13 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19301
Tel : 0875492558

09-04-2019 / 22:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เนตผ่านสายแลนได้ เครื่อง PC ไม่มี hardware ใช้ wireless ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้
 ใบแจ้งปัญหา
อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
20-03-2019 / 13:43 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Self Access
Tel : 0922502192
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : คอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.