ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
พันทิพา เกตุพรม
07-11-2018 / 10:08 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทั้งอาคาร
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใช้งาน internet
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
01-11-2018 / 14:41 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ

01-11-2018 / 19:54 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ใส่คีย์ Activate Windows 10 ค่ะ เครื่องคุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา
11-10-2018 / 13:37 น.
กองกลาง >> งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
การเงิน
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนขอให้ลงโปรแกรมMIS
 ใบแจ้งปัญหา
แขนภา ทองตัน
09-10-2018 / 11:45 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

09-10-2018 / 12:31 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : รบกวนใส่ Key เพื่อ Activate Windows 10 ค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
ฤทธี ทิมรอด
09-10-2018 / 10:11 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

09-10-2018 / 11:24 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิด e-doc ไม่ได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
rittee timrod
26-09-2018 / 08:51 น.
กองกลาง >> งานบริหารงานทั่วไป
สนอ.

26-09-2018 / 09:17 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : microsoft office มีปัญหา
 ใบแจ้งปัญหา
นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม
24-09-2018 / 08:43 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : โทรศัพท์ภายใน (เครื่องดำ) ไม่สามารถใช่งานได้ครับ
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
สุเมธ โฆสานันท์
20-09-2018 / 09:07 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งตึกครับ
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับระบบlanครับ
 ใบแจ้งปัญหา
น้ำฝน แสงอรุณ
17-09-2018 / 14:11 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องงานประกันฯ ชั้น 7

20-09-2018 / 13:37 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอให้ติดตั้ง Microsoft Office 2013 หรือ Microsoft Office 2016
 ใบแจ้งปัญหา
chamnan sangthen
14-09-2018 / 10:28 น.
คณะวิทยาการจัดการ
ชั้น 1

20-09-2018 / 13:37 น.
ประเภทปัญหา : ระบบเครื่อข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ชั้น 1 (จากรูป สวิทที่ไปชั้นหนึ่ง พอร์ดหนึ่งเป็นสี่เหลืองทำงานชั้นอื่นสี่เขียว)
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.