ค้นหาข้อมูลตามประเภทของหน่วยงาน  

     
แสดงข้อมูลการแจ้งปัญหา
สถานะการแจ้งปัญหา  >>   = รอการแก้ไข = กำลังดำเนินการ  = ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   = ส่งซ่อม/เคลม รับคืนจากร้านซ่อม = แก้ไขไม่ได้      
               
  ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง
   วัน - เวลาที่แจ้ง
  หน่วยงาน
  สถานะ / วัน-เวลาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
  รายละเอียด
   การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
ทวี นวมนิ่ม
27-11-2020 / 10:39 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องรับรอง
Tel : 032708609
ประเภทปัญหา : ระบบเครือข่าย LAN
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เข้าระบบ Authen ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานเว็บภายใต้ host ของมหาวิทยาลัยได้ในบางเว็บ 2. Setup เครื่องโทรศัพท์ IP Voice เบอร์ 2002 ให้ใหม่ เนื่องจากมีการย้ายจุดใช้บริการไปที่ห้องรับรอง
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
พรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ
24-11-2020 / 13:06 น.
สำนักงานอธิการบดี
ห้องบุคคล ชั้นM
Tel : 8611
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ต้องการโทรศัพท์ 1 เครื่องค่ะ
 ใบแจ้งปัญหา
นางสาวพนิดา พวงพยอม
24-11-2020 / 09:40 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 1401

24-11-2020 / 11:13 น.
ประเภทปัญหา : ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ไม่สามารถโทรออกได้
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
ชลีดล อินยาศรี
23-11-2020 / 15:48 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องพักอาจารย์
Tel : 0818889684

23-11-2020 / 16:35 น.
ประเภทปัญหา : ติดตั้งโปรแกรม Office
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : license โปรแกรม Office 2016 หมดอายุการใช้งาน
 ใบแจ้งปัญหา
นางปริศนา พันธ์งาม
13-11-2020 / 15:34 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศว 108 สาขาวิชาชีววิทยา
Tel : 0938237455

23-11-2020 / 16:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ปัญหาระบบ สาย Lan ไม่สามารถเข้าwebsite ต่างๆได้
 ใบแจ้งปัญหา
นางปริศนา พันธ์งาม
13-11-2020 / 15:23 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศว 108 สาขาวิชาชีววิทยา
Tel : 0938237455

23-11-2020 / 16:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เปิดวินโดว์ไม่ได้คะ ไม่เข้าหน้าจอหลัก หน้าจอปรากฏจอฟ้า ขึ้นคำว่า Automatic Repair...
 ใบแจ้งปัญหา | Problem of image
นางสาววาสนา ตาละลักษณ์
13-11-2020 / 12:49 น.
สำนักงานอธิการบดี
เคาน์เตอร์
Tel : 8639
ประเภทปัญหา : Printer
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ขอความอนุเคราะห์ลงไดร์เวอร์เครื่องถ่ายเอกสารปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SHARP AR-5620N
 ใบแจ้งปัญหา
นายภูวนัยย เอกวัตร
12-11-2020 / 10:12 น.
สำนักงานอธิการบดี
ชั้น M
Tel : 032708611

23-11-2020 / 16:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องถ่ายเอกสาร
 ใบแจ้งปัญหา
วรรณไพร แย้มมา
06-11-2020 / 16:46 น.
คณะพยาบาลศาสตร์
-
Tel : 0818433885

06-11-2020 / 16:48 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : ลง Microsoft Office
 ใบแจ้งปัญหา
นายภูวนัย เอกวัตร
06-11-2020 / 10:44 น.
สำนักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
Tel : 8611

23-11-2020 / 16:39 น.
ประเภทปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
ปัญหา/อาการเบื้องต้น : เครื่องทำงานช้า ต้องเพิ่ม Harddisk SSd
 ใบแจ้งปัญหา
   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708601
Copyright © 2017 Information Communication Technology Center.