สถานการณ์ระบบเครือข่าย

ขอปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet, Website,ระบบโทรศัพท์ภายใน และระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในช่วงวัน – เวลาดังกล่าว ถ้าศูนย์ฯดำเนินการเสร็จสิ้นและระบบต่างๆสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ศูนยฯ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตขัดข้อง บริเวณอาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (5/03/61)

วันจันทร์ ที่ 5  มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 11.20 น. อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าไปดำเนิการตรวจสอบเบื้องต้น  พบว่าเกิดสาเหตุจากสาย Fiber ขาด ทั้งนี้ทางศูนย์กำลังดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ขัดข้อง (02/03/61)

  วันศุกร์ที่ 2  มีนาคม 2561   เวลาประมาณ 17.00 น. ช่างจากบริษัท Dimension  ได้เข้ามาดำเนินการ  Upgrade ios  ของ switch ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางตัว มีปัญหาทำให้อุปกรณ์  switch Cisco 2960G  2 ตัว ฺบูทไม่ขึ้นและใช้งานไม่ได้ บริเวณที่ส่งผลกระทบให้ครั้งนี้ได้แก่ 1.  อาคารนวเกษตร  ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอาคาร 11 (โรงเรียนสาธิตฯ)  และบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ  เชื่อมต่อไปยังหอพักหญิงเพชรมรกต (ข้างโรงอาหาร 2) 2. ห้อง 17126 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet (31/05/60) เนื่องจากระบบไฟฟ้ามีปัญหา

ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อาคาร 7 เนื่องจากระบบไฟฟ้าในอาคารมีปัญหาทำให้อุปกรณ์เครือข่ายได้รับความเสียหาย  มีผลทำให้ switch , ตัวจ่ายไฟของ CCTV และตัวจ่ายไฟของ Wifi  จำนวน 5 ตัว ชำรุด อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไข เมื่อวันนี้ 1 มิถุนายน 2560 ได้นำการแก้ไขโดยเปลี่ยน Switch และ เปลี่ยนตัวจ่ายไฟ Wifi ทั้ง 5 ตัว และติดตั้งอุปกรณ์กันไฟฟ้ากระชากจำนวน 1 ตัว ทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  

ปิดปรับปรุงสาย Fiber (9/11/59)

  ประกาศปิดปรับปรุงระบบสาย fiber optic บริเวณข้างหอพักชายขวัญเรียม   ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

1 2